Blog en
Konsolidační balíček a SVJ
17/05 2024 Eduard Mráz Kopírovat URLShare

Konsolidační balíček a SVJ

Jaké změny přinesl Konsolidační balíček pro Společenství Vlastníků Jednotek a Bytová Družstva?

Konsolidační balíček, zaměřený na konsolidaci veřejných financí, přinesl změny ve více než šedesáti zákonech, které mají významný dopad na činnost bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Níže jsou podrobně popsány hlavní změny.

Úprava sazby DPH
Jednou z nejdůležitějších změn je úprava sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Nově byly zavedeny pouze dvě sazby DPH: snížená sazba ve výši 12 %, která nahrazuje předchozí sazby 10 % a 15 %, a základní sazba 21 %, která zůstává beze změny. Tato úprava se zároveň týká omezení služeb, které podléhají snížené sazbě DPH.

Změny v sazbách DPH pro konkrétní služby
Úklid:
Dříve byla sazba DPH pro úklidové služby 10 %, nyní je zvýšena na 21 %.

Vodné a stočné, dodávky tepla:
Tyto služby měly dříve sazbu 10 %, nyní mají sazbu zvýšenou na 12 %.

Snížení sazby DPH pro stavební práce
Došlo ke snížení sazby DPH pro stavební a montážní práce na stavbách určených k bydlení. Předchozí sazba činila 15 %, nyní je snížena na 12 %. Tato změna může pozitivně ovlivnit náklady na novou výstavbu a rekonstrukce bytových jednotek.

Zvýšení daně z příjmu právnických osob
Další významnou změnou je zvýšení sazby daně z příjmu právnických osob z dosavadních 19 % na 21 %. Tento nárůst se dotkne hlavně bytových družstev. Ta totiž mohou, na rozdíl od společenství vlastníků jednotek, provozovat i jiné činnosti než jen správu domu a pozemku, což může vést k dosažení zisku.

Zvýšení daně z nemovitostí
Konsolidační balíček také zvýšil daň z nemovitostí. Pro bytové domy a bytové jednotky byla sazba zvýšena na 3,50 Kč za m² (dříve 2 Kč) a pro garáže na 14,50 Kč za m² (dříve 8 Kč).

Nový inflační koeficient
Koeficient pro násobení sazby daně podle velikosti obce, kde se nemovitost nachází, zůstal nezměněn. Nově byl však zaveden inflační koeficient, který bude při výpočtu daně zohledňovat inflaci. Pro tento rok byl koeficient nastaven na hodnotu 1 a jeho hodnota pro příští rok by měla být zveřejněna do konce června tohoto roku.

Jak platit méně za půjčky? Slučte úvěry do jednoho.
03/02 2023 Filip Pištora

Jak platit méně za půjčky? Slučte úvěry do jednoho.

Děláte si pořádek ve financích, chcete uklidit i ve svých dluzích, a hlavně ušetřit?

Více