Blog en
Zpracování osobních údajů v SVJ a bytových družstvech
14/06 2024 Petra Seková Kopírovat URLShare

Zpracování osobních údajů v SVJ a bytových družstvech

SVJ nebo bytové družstvo spravující osobní údaje na základě právního předpisu k výkonu své činnosti nepotřebuje souhlas subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 c GDPR). Pro SVJ se jedná o zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník), pro bytová družstva o zákon č. 90/2012 Sb. (o obchodních společnostech a družstvech).

Existují dva typy zpracovávaných údajů: ty, které vyžadují souhlas subjektu, a ty, které souhlas nevyžadují. SVJ by mělo minimalizovat zpracování údajů vyžadujících souhlas, protože je administrativně náročné a subjekt může kdykoliv souhlas odvolat.

Pro většinu údajů nutných k provozu SVJ není souhlas potřebný, jelikož zpracování vyžaduje zákon (GDPR čl. 6 odst. 1). Zákoník požaduje vedení seznamu vlastníků a osob, kterým byl byt přenechán. Zveřejňování těchto údajů na nástěnce nebo internetu je však zakázané. Nástěnka by měla obsahovat pouze obecné informace, nikoli osobní údaje.

SVJ může zpracovávat údaje o bankovním spojení pro vyúčtování, které je zákonnou povinností. Zpracovávat může i údaje o statutárních orgánech, jako jsou místo narození, rodné příjmení a číslo občanského průkazu. Tyto údaje se nesmí zveřejňovat a musí být chráněny.

Bez souhlasu může SVJ zpracovávat údaje:

- Nezbytné pro splnění smlouvy
- Pro oprávněné zájmy SVJ
- Pokud nejsou v rozporu se základními právy a svobodami

Správci a zpracovatelé by neměli nadbytečně vyžadovat souhlas se zpracováním údajů, pokud je zpracování zákonné. Vyžadování souhlasu v těchto případech je zbytečné a v rozporu s GDPR.

SVJ a bytová družstva musí zajistit soulad se GDPR, informovat subjekty údajů o zpracování a pečlivě vybírat zpracovatele, kteří splňují požadavky na ochranu osobních údajů. Nadbytečné vyžadování souhlasu je třeba se vyhnout, a veškeré zpracování osobních údajů musí být řádně zaznamenáno a chráněno.